Analysis of business performance level in food processing industry of Serbia and Montenegro Cover Image

Verslo veiklos lygio analizė maisto perdirbimo pramonėje Serbijoje ir Juodkalnijoje
Analysis of business performance level in food processing industry of Serbia and Montenegro

Author(s): Milan Nikolić, Zvonko Sajfert, Milivoj Klarin
Subject(s): Economy
Published by: Vytauto Didžiojo Universitetas
Keywords: food processing industry; technological and technical structures; human resources; market potentials; economic indices; level of business performance; maisto perdirbimo pramonė; technologinės bei techninės struktūros; žmogiškieji ištekliai;

Summary/Abstract: The paper presents the analysis of the situation in food processing industry companies in Serbia and Montenegro. The analysis was performed on the basis of the data provided by surveying 150 experts. The best assessed parameters were the quality of the existing products and company ambitions, while the weakest parameters were promotion and presence on foreign markets. The presented analysis has a great importance for forming recommendations for future directions and actions in food-processing industry of Serbia and Montenegro. Straipsnyje pristatoma situacijos analizė Serbijos ir Juodkalnijos maisto perdirbimo pramonės įmonėse. Analizei panaudoti 150 ekspertų apklausos duomenys. Geriausiai įvertinti parametrai yra esančios produkcijos kokybė bei įmonių siekiai, kai tuo tarpu silpniausiais parametrais pripažinti pardavimų skatinimas bei dalyvavimas užsienio rinkose. Pristatytoji analizė yra ypač svarbi formuojant ateities veiklos krypčių bei veiksmų rekomendacijas Serbijos bei Juodkalnijos maisto perdirbimo pramonės įmonėms.

  • Issue Year: 2006
  • Issue No: 37
  • Page Range: 87-104
  • Page Count: 18
  • Language: English