Seduction strategies. The sociological analysis of selected message boards. Cover Image

Strategie uwodzenia. Analiza socjologiczna wybranych forów internetowych.
Seduction strategies. The sociological analysis of selected message boards.

Author(s): Adriana Sylwia Bartnik, Anna Krajewska
Subject(s): Gender Studies
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Keywords: Internet; strategie uwodzenia; fora internetowe

Summary/Abstract: W miaręwzrostu dostępności Internetu, w wirtualnej rzeczywistości pojawiają się i intensywnie rozwijają wszystkie sfery życia społecznego, jakie obserwować można w „świecie realnym”. Dzięki Internetowi intymne (przed jego rozpowszechnieniem) sprawy stają się sprawami „społecznymi”, poddawanymi społecznemu oglądowi, a przez to łatwiej dostępnymi dla badaczy. Sieć, dzięki anonimowości (czy też jej złudzeniu) użytkowników ułatwia dzielenie się intymnymi doświadczeniami, przyznawanie do porażek w kontaktach z płcią przeciwnąi szukanie porad, jak znaleźć bądź zatrzymać przy sobie partnera. W konsekwencji Internet staje się dziś przestrzenią, w której poszukuje się partnera, czy to na całe życie, czy też na kilka chwil. Obok czatów, portali randkowych funkcjonują wyspecjalizowane portale i fora, na których znaleźć można porady, instrukcje, wskazówki dotyczące tego, jak skutecznie uwodzić. Wokół tych portali tworzą się niekiedy społeczności internetowe, posługujące się własnym, wysoce stechnicyzowanym językiem, własną hierarchią społeczną i własną, czasem wręcz hermetyczną"filozofią uwodzenia". W artykule prezentujemy, jak wokół tak – wydawałoby się – intymnej, spontanicznej i bazującej na emocjach i intuicji interakcji, jaką jest uwodzenie, kształtuje się internetowa subkultura użytkowników forów określających samych siebie jako „społeczność podrywaczy”.

  • Issue Year: 2009
  • Issue No: 34
  • Page Range: 89-105
  • Page Count: 17
  • Language: Polish