Women-men relationship in the internet jokes Cover Image

Relacje między kobietami i mężczyznami w świetle dowcipów internetowych
Women-men relationship in the internet jokes

Author(s): Agnieszka Golczyńska-Grondas
Subject(s): Gender Studies
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Keywords: płeć kulturowa; kobiety; mężczyźni; dowcipy internetowe

Summary/Abstract: Artykuł traktujący o relacjach między kobietami a mężczyznami w świetle dowcipów internetowych powstał na podstawie analizy 227 żartów o mężczyznach zamieszczonych na 10 polskich stronach internetowych. W opisie uwzględniono ogólny wymiar relacji genderowych, kwestię równości we wzajemnych relacjach, frustracji kobiet w kontaktach z mężczyznami ujawniając negatywny, tendencyjny obraz współczesnych mężczyzn zawarty w omawianym materiale. Konkluzje dotyczą psychospołecznych funkcji dowcipów oraz ich konfliktogennego potencjału znacznie utrudniającego porozumienie między przedstawicielami obu płci.

  • Issue Year: 2009
  • Issue No: 34
  • Page Range: 71-88
  • Page Count: 18
  • Language: Polish