"Womenhood" of contemporary single women Cover Image

"Kobiecość" współczesnych kobiet żyjących w pojedynkę
"Womenhood" of contemporary single women

Author(s): Emilia Paprzycka
Subject(s): Gender Studies
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Keywords: nowe samotne kobiety; życie w pojedynkę; gender; płeć społeczno-kulturowa; socjalizacja przygotowująca do roli płci; kobiecość

Summary/Abstract: Tematem podejmowanym w tekście jest kobiecość kobiet żyjących w pojedynkę. Biorąc pod uwagę, że kobiety tworzące tę kategorię postrzegane są nadal jako „nietypowe”, w rozważaniach nad podjętymi kwestiami przyjęto perspektywę płci jako kategorii społeczno-kulturowej. Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie: Jakimi kobietami są kobiety żyjące w pojedynkęi jak kształtowała się ich kobiecość w procesie socjalizacji roli płci? Odpowiedźta zostanie skonstruowana w oparciu o przeprowadzone badania kobiet żyjących w pojedynkę, które odpowiadają stereotypowi tzw. miejskiego singla. Badania miały charakter jakościowy. Główną koncepcja teoretyczną wyznaczającą postępowanie badawcze była koncepcja gender Westa i Zimmermana, według której płeć społeczno-kulturowa (gender) jest raczej cechą sytuacji niż właściwością jednostki, aktywnym procesem konstruowanym w sytuacji interakcji między jednostkami. W ramach wyróżnionych na podstawie badań typów kobiecości zaprezentowane zostaną indywidualne definicje własnej kobiecości (osobowościowa definicja roli płci) oraz kulturowe definicje kobiecości (gender jako obowiązująca definicja kobiecości i męskości). W związku z tym, że definicje te ulegały modyfikacji lub utrwaleniu w procesie socjalizacji roli płci przedstawiona zostanie także typologia rozpoznanych odmian procesu socjalizacji roli płci.

  • Issue Year: 2009
  • Issue No: 34
  • Page Range: 159-183
  • Page Count: 25
  • Language: Polish