Reviews Cover Image

Kritike i prikazi
Reviews

Author(s): Maja Soldo, Melisa Forić, Nedim Rabić, Ikbal Cogo, Dženan Dautović
Subject(s): Review
Published by: Akademija Nauka i Umjetnosti Bosne i Hercegovine

Summary/Abstract: SPOMENICA akademika Sime Ćirkovića, Istorijski institut, Zborn ik radova, knjiga 25, Glavni i odgovorni u red n ik Srđan Rudić, Beograd 2011, 463. (Nedim Rabić) Tihomila Težak-Gregl, Uvod u prapovijesnu arheologiju, LEYKAM Internacional, Zagreb 2011, 223 str. (Ikbal Cogo ) Danijel Dzino, Becoming Slav, Becoming Croat. Identity Transformations in Post-Roman and Early Medieval Dalmatia, East Central and Eastern Europe in the Middle Ages 450-1450, volume 12, General Editor Florin Curta, Leiden/Boston 2010. (Maja Soldo ) Marija Karbić, Plemićki ro d Borića bana, Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, Bibliotheca Croatica: Slavonica, Sirmiensia et Baranyensia, Studije, knjiga 18, Slavonski Brod 2013, 222 str. (Dženan Dautović) Naše starine, br. XXII, Sarajevo 2013 (Melisa Forić )

  • Issue Year: 2014
  • Issue No: 43
  • Page Range: 253-268
  • Page Count: 16
  • Language: Bosnian