ŠIROKÝ, Jan: Tax Theories with a Practical Application. Cover Image

ŠIROKÝ, Jan: Daňové teorie s praktickou aplikací
ŠIROKÝ, Jan: Tax Theories with a Practical Application.

Author(s): Anna Schultzová
Subject(s): Review
Published by: Ekonomický ústav SAV a Prognostický ústav SAV
  • Issue Year: 51/2003
  • Issue No: 05
  • Page Range: 629-631
  • Page Count: 3
  • Language: Slovak