Interregional Conference "Ethnocultural Interrelations on the Southeast Balkans" Cover Image

Интеррегионална конференция "Етнокултурни взаимоотношения в Югоизточните Балкани"
Interregional Conference "Ethnocultural Interrelations on the Southeast Balkans"

Author(s): Evgenia Ivanova
Subject(s): Anthropology
Published by: Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН
Keywords: Conference; Southeast Balkans
  • Issue Year: XXX/2004
  • Issue No: 1-2
  • Page Range: 196-198
  • Page Count: 3
  • Language: Bulgarian