Chapter 4: Signs: The Medium of Semiosis Cover Image
  • Price 4.50 €

4. peatükk: Märgid: semioosi meedium
Chapter 4: Signs: The Medium of Semiosis

Author(s): John Deely
Subject(s): Semiotics / Semiology
Published by: Tartu Ülikooli Kirjastus

Summary/Abstract: Liikumine on aktiivse alge toime passiivses: nii kõlab klassikaline määratlus dünaamilise toime ehk “toore jõu” kohta, mida skolastikud kutsusid “ transitiivseks toimeks”, see tähendab toimeks, mis kandub ühelt asjalt teisele üle muutuse tekitamise kaudu. Aristotelese füüsilise olemise kategooriate kohaselt on aktiivsus ja passiivsus ( näiteks, torkamine ja torgatud olemine) düiaadilised, ranges vastavuses kui üks, mis alustab, ja teine, mis lõpetab. Tulemuseks olev muutus on aktiivse alge toime, mis passiivses, st toimet kogevas liikmes, aset leiab, ja selle toime jälg jääb püsima osana füüsilisest maailmast endast ( peamiselt passiivses pooles tagajärje näol, kuid samuti toimijas endas jäänukite ja vihjete näol).

  • Issue Year: 2005
  • Issue No: 04-1
  • Page Range: 51-73
  • Page Count: 23
  • Language: Estonian