Chapter 6: Physiosemiosis and Phytosemiosis Cover Image
  • Price 2.50 €

6. peatükk: Füsiosemioos ja fütosemioos
Chapter 6: Physiosemiosis and Phytosemiosis

Author(s): John Deely
Subject(s): Semiotics / Semiology
Published by: TARTU ÜLIKOOLI KIRJASTUS

Summary/Abstract: Märkisime kolmandas peatükis, et tuues märgitoime ja märkide olemuse semiootika uurimisteemade keskmesse, tegi Peirce otsustavad sammud loomaks täielikud võimalused märgiõpetuse arenguks. See samm märgib erinevust kaasaegse semiootika arengu ja kõigi varasemate etappide vahel, mis olid ajalooliselt võttes liikumine semiootilise teadvuse poole. Sest ehkki märkidele omane olemus eksisteerib tegelikult vaid kogemuse kontekstis (just selles mõttes, et kogemus eeldab tunnetust), ei eelda selle võimaliku olemuse aluseks olev toime ilmtingimata tunnetust.

  • Issue Year: 2005
  • Issue No: 04-1
  • Page Range: 111-135
  • Page Count: 25
  • Language: Estonian