Chapter 3: Semiosis: the Subject Matter of Semiotic Inquiry Cover Image
  • Price 2.50 €

3. peatükk: Semioos: semiootiliste uuringute teemavaldkond
Chapter 3: Semiosis: the Subject Matter of Semiotic Inquiry

Author(s): John Deely
Subject(s): Semiotics / Semiology
Published by: TARTU ÜLIKOOLI KIRJASTUS

Summary/Abstract: Kui me küsime, mis see on, mida semiootika uurib, on ühesõnaline vastus: toime. Märgitoime. Seda erilist tüüpi toimet, mis vastab täielikult seda tüüpi teadmisele, mida iseloomustatakse nimega “semiootika”, on filosoofias pikka aega tunnistatud seoses erinevate füüsilise põhjuslikkuse liikide uurimisega. Kuid selles seoses osutus “kujutluslik” (ideal) ehk objektiline faktor, mall, mille põhjal uuringud ise olid suutelised tuvastama põhjuslikkuse materiaalse, vormiva ja determineeriva (“toimiva”) dimensiooni, millekski kõrvaliseks. See objektiline faktor kuulub oma sõltumatus eksisteerimises enam vaatluse kui vaadeldava juurde. Nõnda ei puutunud see faktor otseselt taoliste uuringute tulemustesse, kuna nende uuringute eesmärgiks ei olnud kindlaks teha mingit olemuslikku seost, nagu seda on seos vaatleja ja vaadeldava vahel, mis teeb “vaatlemise” — välise vormiva seose teadva subjekti ja teadaoleva objekti vahel — ülepea võimalikuks.

  • Issue Year: 2005
  • Issue No: 04-1
  • Page Range: 26-50
  • Page Count: 25
  • Language: Estonian