Toponymical Revisions: Fălciul Cover Image
  • Price 5.90 €

Revizuiri toponimice:Fălciul
Toponymical Revisions: Fălciul

Author(s): Mircea Ciubotaru
Subject(s): History
Published by: Institutul de Istorie Nicolae Iorga
Keywords: Romanian Toponymical Revisions;

Summary/Abstract: Cette étude présente quatre étymologies de l’oiconyme Fălciu, en démontrant leur caractere spéculatif et en explicitant les raisons pour lesquelles elles ne peuvent pas être admises. La provenance du toponyme de Taïphalia est une fantaisie historique et linguistique (D. Cantemir), l’étymon falce, proposé par G. Weigand, ne peut pas etre justifié historiquement et ne peut pas expliquer la forme du nom de la localité, et l’hypothese d’un appellatif couman fîlîkči “batelier” (A. Philippide, G. Ivănescu) ou turque osmanli (E. Lozovan) contient l’erreur fondamentale d’invoquer un mot qui n’a pas existé dans les langues touraniennes et un imaginaire mot roumain "fălcii". “Ceea ce frapează în istoria constituirii toponimiei româneşti ca domeniu ştiinţific interdisciplinar, dacă excludem de plano fanteziile latiniste ale epocii istoriografice romantice şi aberaţiile lingvistice de toate orientările datorate amatorismului descalificant, este caracterul abstract şi speculativ al interpretării numelor de locuri în studii şi lucrări semnate de istorici, geografi şi lingvişti de mare autoritate în sfera lor de competenţă. Tentativa de a afla soluţii etimologice unui număr prea mare de toponime (de pildă, în Toponimia românească de Iorgu Iordan), în lipsa unei documentări istorice suficiente, tendinţa de a afla cu orice preţ în numele de locuri (sau de persoane) argumente pentru dovedirea unei anume (uneori tendenţioase) teze istoriografice, insuficienta pregătire lingvistică a unor reputaţi geografi sau istorici şi, în primul rând, lipsa experienţei de anchetă, singura care conduce spre înţelegerea proceselor reale de denominaţie toponimică, grevează asupra unui important număr de etimologii.”[…]

  • Issue Year: 2002
  • Issue No: XX
  • Page Count: 16
  • Language: Romanian