Efforts for the periodicity of the history of Albanian language Cover Image
  • Price 3.90 €

Sprovë për periodizimin e historisë së gjuhës shqipe
Efforts for the periodicity of the history of Albanian language

Author(s): David Luka
Subject(s): Language and Literature Studies
Published by: Qendra e Studimeve Albanologjike
Keywords: periodicity of the history ; Albanian language ; Albania

Summary/Abstract: Për periodizimin e historisë së gjuhës shqipe janë shprehur H. Pederseni, E. Çabej, S. Riza, A. Desnickaja, B. Bokshi, Sh. Demiraj e së fundi S. Mansaku. Për Pedersenin, Çabejn e Rizën mund të themi se ata nuk e kanë bërë objekt studimi periodizimin e gjuhës shqipe. Pederseni flet shkarazi për "periudhën II " e "periudhën III " të shqipes vetëm kur do të vendosë në kohë disa dukuri gjuhësore, por pa dhënë shpjegime të mëtejme.

  • Issue Year: 2010
  • Issue No: 01-02
  • Page Range: 107-114
  • Page Count: 8
  • Language: Albanian