Reviews Cover Image
  • Price 4.50 €

Recenzje
Reviews

Author(s): Izabela Stąpor, Jolanta Piotrowska, Karolina Bielenin-Lenczowska, Edyta Sroka
Subject(s): Language and Literature Studies
Published by: Dom Wydawniczy ELIPSA
Keywords: KRYSTYNA KLESZCZOWA; STAROPOLSKIE DERYWATY PRZYMIOTNIKOWE I ICH PERSPEKTYWICZNA EWOLUCJA; KAZIMIERZ OŻÓG; JĘZYK W SŁUŻBIE POLITYKI. JĘZYKOWY KSZTAŁT KAMPANII WYBORCZYCH; STYLISTYKA. STYL A PŁEĆ - SEX AND GENDER; STANISŁAW MĘDAK; SŁOWNIK ODMIANY; recenzje
  • Issue Year: 2005
  • Issue No: 06
  • Page Range: 70-85
  • Page Count: 16
  • Language: Polish