Boka Kotorska Cover Image
  • Price 4.90 €

Boka Kotorska
Boka Kotorska

Author(s): Pavao Butorac
Subject(s): History, Geography, Regional studies, Local History / Microhistory
Published by: CEEOL Digital Reproductions / Collections
Keywords: Boka Kotorska;

Summary/Abstract: Nigdje na cijeloj zapadnoj obali Balkanskoga Poluostrva nije se ovako neznatan prostor tik uz more ovako izrazito odvojio od zaledja, kao da pripada drugomu svijetu. Baci li se oko na zemljopisnu kamu, zapaziti je, kako se gorska kosa, što se kao strma vrlet protegla južno od Dubrovnika u pravcu na jugoistok, da zaštiti konavosku udolinu s morske strane, najednom prekida pri izbočini Oštroga rta, da se preko uske Sutorine rukuje sa visokim vrletima vrh Novoga.

  • Issue Year: 27/1934
  • Issue No: 04+05
  • Page Range: 98-104
  • Page Count: 7
  • Language: Croatian