“Terziaria” (The secret of systematic enrichment of Boka seamen) Cover Image
  • Price 4.90 €

"Terzijarija". Tajna sistematskog obogaćivanja bokeljskih pomoraca
“Terziaria” (The secret of systematic enrichment of Boka seamen)

Author(s): Pavao Butorac
Subject(s): History, Economic history, Local History / Microhistory, 18th Century
Published by: CEEOL Collections / Digital Reproductions
Keywords: Terziaria; Terzijarija; merchants from Boka;

Summary/Abstract: Бокељски трговци држали су се, као и млетачки, начeла слободне трговине. Само што ово начела несамо да није било у сукобу са захтјевима трговачке солидарности, неrо ју је учвршћивало, будући да се ју у праксу проводило управ зато да се онемогуће насиља гусара уопће, а Турака у арбанашкоме приморју понапосе.

  • Issue Year: 27/1934
  • Issue No: 04+05
  • Page Range: 174-176
  • Page Count: 3
  • Language: Croatian