The name Slovakia (Slovensko) – its origin and content Cover Image
  • Price 2.50 €

Toponymum Slovensko – pôvod a obsah názvu
The name Slovakia (Slovensko) – its origin and content

Author(s): Ferdinand Uličný
Subject(s): History
Published by: Historický ústav SAV

Summary/Abstract: Táto štúdia poskytuje poznatky aj názory autora o jazykovom pôvode a vývoji obsahu názvu Slovensko. Hoci je zrejmé, že slovo Slovensko je produktom reči Slovákov a patrí do dejín slovenského jazyka, teda vedecky prvotne do jazykovedy ako toponymum, z hľadiska obsahu patrí do dejín Slovákov. Jeho obsah teda vzbudil našu pozornosť a upútal zvedavosť. Skúmanie a poznávanie vývoja obsahu názvu Slovensko v dejinnom vývoji Slovákov je hlavnou tematickou náplňou tohto príspevku.

  • Issue Year: 2014
  • Issue No: 03
  • Page Range: 545-554
  • Page Count: 10
  • Language: Slovak