Permanent Education, a Reality of the Information Society Cover Image

Educaţia permanentă, realitate a societăţii informaţionale
Permanent Education, a Reality of the Information Society

Author(s): Cristina Popescu
Subject(s): Social Sciences
Published by: Universitatea din Bucuresti, Colectivul de Stiinte ale Informarii si Documentarii
Keywords: educaţie permanentă; studiu şi învăţare; educaţie-scopuri şi obiective; educaţie-autoeducaţie

Summary/Abstract: Activitatea intelectuală, ca element esenţial al culturii informaţionale, nu este caracterizată "de o dezordine ştiinţifică", ci impune organizare şi rigoare, iar competenţele informaţionale dobândite în acest proces constituie factorul cheie în educaţia pe parcursul întregii vieţi. Acesta este primul pas pe calea realizării scopurilor educaţionale. Fiecare persoană trebuie să-şi dezvolte competenţele informaţionale de-a lungul întregii vieţi, dar mai ales, în anii de studii. Folosind capacităţile lor creative şi posibilităţile profesionale şi sprijinindu-se pe programe integrate în cursurile de instruire, specialiştii în ştiinţele informării trebuie să contribuie activ la procesul educaţional, ajutând elevii şi studenţii în aspiraţiile lor de acumulare şi perfecţionare, de cultivare a deprinderilor şi abilităţilor, cunoştinţelor şi valorilor, necesare pentru a continua aprofundarea şi diversificarea cunoştinţelor pe parcursul întregii vieţi.

  • Issue Year: 2011
  • Issue No: 15
  • Page Range: 62-69
  • Page Count: 8
  • Language: Romanian
Toggle Accessibility Mode