THE OTTOMAN - TANZIMIAN LAWS AND THE AUSTRO-HUNGARIAN LEGAL ORDER IN BOSNIA AND HERZEGOVINA  Cover Image

OSMANSKO TANZIMATSKO PRAVO I AUSTROUGARSKI PRAVNI POREDAK U BOSNI I HERCEGOVINI
THE OTTOMAN - TANZIMIAN LAWS AND THE AUSTRO-HUNGARIAN LEGAL ORDER IN BOSNIA AND HERZEGOVINA

Author(s): Mehmed Bećić
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence
Published by: Pravni fakultet - Univerzitet u Zenici
Keywords: Tanzimatsko pravo; Austro-Ugarska; Zakon o zemljišnoj svojini; Gruntovnički zakon

Summary/Abstract: Druga polovina XIX stoljeća obilježena je reformama pravnog sistema Bosne i Hercegovine. Prvi rezultati u moderniziranju prava postignuti su u okviru osmanskog reformiranog (tanzimatskog) zakonodavstva, da bi nakon austrougarske okupacije taj proces bio nastavljen pod utjecajem austrijskog i ugarskog prava. Ovim radom nastoji se objasniti fenomen primjene osmanskog tanzimatskog prava u okviru novog pravnog poretka koji je gradila Austro-Ugarska u Bosni i Hercegovini. Iako je Austro-Ugarska radila na izgradnji moderniziranog pravnog sistema, koji je trebao biti zasnovan na austrijskom pravu, osmansko pravno nasljeđe preživjelo je u Bosni i Hercegovini, između ostalog, u formi tanzimatskog zakonodavstva. U radu se posebno ispituje fenomen kontinuiteta tanzimatskog zemljišnog prava. Na to se ukazuje kroz primjer osmanskog Zakona o zemljišnoj svojini iz 1858. godine u kontekstu reforme zemljišnoknjižnog sistema u Bosni i Hercegovini.

  • Issue Year: 6/2013
  • Issue No: 12
  • Page Range: 187-201
  • Page Count: 15
  • Language: Bosnian