SHARIA COURTS IN BOSNIA AND HERZEGOVINA IN THE SECOND HALF OF THE XIX CENTURY Cover Image

ŠERIJATSKI SUDOVI U BOSNI U DRUGOJ POLOVINI XIX
SHARIA COURTS IN BOSNIA AND HERZEGOVINA IN THE SECOND HALF OF THE XIX CENTURY

Author(s): Enes Durmišević
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence
Published by: Pravni fakultet - Univerzitet u Zenici
Keywords: šerijatski sudovi; šerijatsko pravo; sudije; sudstvo

Summary/Abstract: Šerijatski sudovi su u islamskoj državi, pa i u Osmanskom carstvu, bili instanca na kojoj su se rješavale sve vrste sporova. Proglašenim reformama u XIX stoljeću, koje su inicirale osmanske vlasti poznatim reformatorskim aktom Hatti šerifom od Gilhane (Hatti şerīf od Gülhane) iz 1839. godine, stvoren je osnov za donošenje novih pravnih propisa i formiranje novih ustanova u skladu sa potrebama Osmanskog carstva koje je željelo izvršiti reforme u svim oblastima društva. Ovaj akt, zbog svog značaja za Osmansko carstvo, često se naziva osmanska Povelja sloboda. Slijedeći značajan akt na tragu tanzimata, Hatti humajun (Hatti Humāyūn) koji je izdat 1859. godine, potvrdio je i proširio slobode podanika Osmanskog carstva pod uticajem evropskih prava XIX stoljeća. Tako dolazi do podjele, do tada, jedinstvenog pravnog sistema u Osmanskom carstvu koja će se odraziti i na podjelu sudstva. Austro-ugarska okupacija Bosne i Hercegovine 1878. godine, zatekla je takvo stanje sudske organizacije. Zadržavanje postojećeg pravnog stanja u Bosni i Hercegovini podrazumijevalo je i zadržavanje primjene šerijatskog prava i konsekventno tome i šerijatskih sudova, na način kako su do tada bili organizirani. S druge strane, Austro-Ugarska se, na Berlinskom kongresu, obavezala poštovati pravnu tradiciju i običaje u Bosni i Hercegovini. Zato je okupaciona vlast i sankcionirala osmansku Uredbu o uređenju šerijatskih sudova iz 1859. godine, tako da su šerijatski sudovi na taj način postali dio sudskog sistema Austro-Ugarske, jedne eminentno katoličke zemlje. Ona je uređivala njihovu organizaciju, nadležnost, postavljala, premještala i smjenjivala sudije (kadije).

  • Issue Year: 6/2013
  • Issue No: 12
  • Page Range: 75-89
  • Page Count: 15
  • Language: Bosnian