Variable and Changeless. Transformation of the Country in Medzibrožie and its Influence on Traditional Folk Culture Cover Image

Premenlivé a nemenné. Pretváranie krajiny v Medzibroží a jeho vplyv na tradičnú ľudovú kultúru
Variable and Changeless. Transformation of the Country in Medzibrožie and its Influence on Traditional Folk Culture

Author(s): Gyula Viga
Subject(s): Anthropology
Published by: Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
  • Issue Year: 57/2009
  • Issue No: 4
  • Page Range: 481 - 492
  • Page Count: 12
  • Language: Slovak