Jewish-Christian Relations During the Late Antiquity Cover Image

Zsidó-keresztény kapcsolatok a késő antikvitásban
Jewish-Christian Relations During the Late Antiquity

Author(s): Tibor Grüll
Subject(s): Jewish studies
Published by: Múlt és Jövő

Summary/Abstract: A zsidóság és kereszténység nem éppen problémamentes viszonyában korszakos jelentőségű fordulat állt be a IV-V. század folyamán. Az eleinte zsidó szektának, majd üldözendő babonaságnak tartott kereszténységből Konstantin türelmi rendelete nyomán előbb valamennyi vallási közösséggel egyenjogú felekezet, majd Theodosiustól kötelező államvallás: vera et orthodoxa catholica fídes lett. E négy évszázados folyamat során a katolicizmus mind az elméleti teológia, mind a vallási praxis szempontjából elbatárolódott a saját gyökerét jelentő zsidóságtóL és kialakította a maga sajátos judaizmuskoncepcióját, amelynek alaptétele az volt, hogy a zsidóság nemcsak mint államalkotó nemzet, hanem mint "lsten népe" is elveszítette létjogosultságát.

  • Issue Year: 1999
  • Issue No: 4
  • Page Range: 76-91
  • Page Count: 16
  • Language: Hungarian