Phenomenological aproach to a literary work Cover Image

FENOMENOLOŠKI PRISTUP KNJIŽEVNOM DJELU
Phenomenological aproach to a literary work

Author(s): Maja Arifhodžić
Subject(s): Literary Texts
Published by: Fakultet humanističkih nauka, Univerzitet »Džemal Bijedić« u Mostaru
Keywords: fenomenologija; Edmund Husserl; Marks Scheller; saznavanje suština; eidetička redukcija; Readerresponse criticism; Stanley E. Fish; Roman Ingarden; višeznačnost književnog djela

Summary/Abstract: Kako izgraditi metod kojim će svijest dolaziti u posjed suština samo je jedno od pitanja fenomenologije Edmunda Husserla. Švicarski germanist Emil Staiger tvrdi da tome treba dodati još dva pristupa: povezivanje svih pojedinačnih opažanja u cjelinu hermeneutičkog kruga, te usmjeravanje na jezik kao medij u kojem se ti fenomeni manifestiraju. Roman Ingarden, pak, ispituje način na koji književno djelo postoji kao estetski predmet. Fenomenološki metod omogućio je istraživanje književnog djela kao umjetnine u našoj svijesti i zato nam je od izuzetne važnosti u nauci o književnosti. Ostaje pitanje: ako tekst treba očistiti da bi se došlo do suštine književnog djela, ako je tekst, dakle, bitak, gdje je tu onda čitalac i koju funkciju on ima u svemu tome? Ne postoji li tekst upravo i samo radi čitaoca? I ako se tekst može „očistiti" od svega nepotrebnog, ima li to on samo jedno značenje ili ih je više?

  • Issue Year: 2006
  • Issue No: 01
  • Page Range: 231-241
  • Page Count: 11
  • Language: Bosnian