Political language Cover Image

POLITIČKI JEZIK
Political language

Author(s): Elvira Ćemalović-Dilberović
Subject(s): Language and Literature Studies
Published by: Fakultet humanističkih nauka, Univerzitet »Džemal Bijedić« u Mostaru
Keywords: politički jezik; retorika; paralingvistički znakovi; gestovi

Summary/Abstract: Ovim radom pokušava se dati uvid u opće refleksije političkog jezika, njegove osnovne karakteristike i načine njegova ispoljavanja. Fokus je stavljen na jezičke trikove kojima se političari koriste u političkim debatama i obraćanju široj javnosti. Pri tome se analizira i verbalna i neverbalna komunikacija, kao i stepen razumljivosti odaslane poruke.

  • Issue Year: 2006
  • Issue No: 01
  • Page Range: 143-148
  • Page Count: 6
  • Language: Bosnian