Organizational Issues of Third International Cover Image

Organizacijska pitanja treće internacionale
Organizational Issues of Third International

Author(s): György Lukács
Subject(s): Philosophy
Published by: CEEOL Collections / Digital Reproductions

Summary/Abstract: Druga internacionala je bila labav skup socijalističkih partija; treća internacionala treba postati zbiljskim jedinstvom socijalističkog pokreta. U tom su sučeljavanju dva momenta vrijedna pažnje i bremenita posljedicama. Prvo, da su u odumirućoj drugoj internacionali neposredne organizacijske jedinice bile pojedine - nacionalne - partije; internacionala je bila samo njihov »savez«, njihovo »udruženje«. U oštroj se suprotnosti spram toga svaka komunistička partiia smatra samo članom internacionale. Sama je internaoionala neposredno dana, navlastita i presudna revolucionarna zbilja. Pojedine partije nisu više ništa do puke sekcije koje svoj smisao mogu naći samo u organskoj suradnji.

  • Issue Year: 1973
  • Issue No: 03-04
  • Page Range: 399-407
  • Page Count: 9
  • Language: Croatian