Marx's basic ontological principles Cover Image

Marxovi osnovni ontološki principi
Marx's basic ontological principles

Author(s): György Lukács
Subject(s): Philosophy
Published by: CEEOL Collections / Digital Reproductions

Summary/Abstract: Pokušamo li teorijski sažeti Marxovu ontologiju, dospjet ćemo u ponešto paradoksalnu situaciju. S jedne strane, svaki bespredrasudni čitalac Marxa mora primijetiti da su svi njegovi konkretni iskazi, ako se shvate ispravno, bez pomodnih predrasuda, u krajnjoj liniji mišljeni kao direktni iskazi o bivstvovanju, dakle čisto ontološki. S druge strane, kod njega se može naći samostalno tretiranje ontoloških problema; on se nigdje sistematski ni sistematizirajući ne poduhvaća određivanja njihova mjesta u mišljenju, njihova razgraničenja od spoznajne teorije, logike etc. Ova unutrašnja koherentna dvostranost nesumnjivo je u vezi s njegovim decidiranim, svakako od samog početka kritičkim polaženjem od Hegelove filozofije.

  • Issue Year: 1973
  • Issue No: 03-04
  • Page Range: 409-425
  • Page Count: 17
  • Language: Croatian