Value-based Measurement and Management of Firm Performance: Reconciliation Table Cover Image

Value-based Measurement and Management of Firm Performance: Reconciliation Table
Value-based Measurement and Management of Firm Performance: Reconciliation Table

Author(s): Andrzej Cwynar
Subject(s): Economy
Published by: Vytauto Didžiojo Universitetas
Keywords: value-based metrics; performance measurement and management; residual income; verte grindžiami rodikliai; veiklos vertinimas ir valdymas; likutinės pajamos;

Summary/Abstract: The article discusses internal (residual income measures) and external (stock return measures) value-based metrics. It reveals their similarities, differences and associations among them. Straipsnyje analizuojami vidiniai (likutinių pajamų rodikliai) ir išoriniai (vertybinių popierių grąžos rodikliai) verte grindžiami rodikliai. Jame atskleidžiami jų panašumai, skirtumai bei sąryšiai tarp jų.

  • Issue Year: 3/2009
  • Issue No: 1
  • Page Range: 47-61
  • Page Count: 15
  • Language: English