Dynamics of students’ performance and attitudes to the use of ict in higher education Cover Image

Dynamics of students’ performance and attitudes to the use of ict in higher education
Dynamics of students’ performance and attitudes to the use of ict in higher education

Author(s): Vilhelma Vaičiūnienė
Subject(s): Education
Published by: Vytauto Didžiojo Universitetas
Keywords: ICT; information literacy; skills; attitude; higher education; IKT; informacinis raštingumas; aukštasis mokslas

Summary/Abstract: Innovations and a paradigm shift in higher education are often related to the application of information and communication technologies (ICTs). The paper presents the analysis of research findings obtained after the educational experiment on integration of information literacy and ICT into the syllabus of English for Specific Purposes (ESP) at Mykolas Romeris University. Since the experiment was longitudinal, several diagnostic intermediate tests were conducted seeking to identify dynamics of students’ performance and attitudes to information literacy and ICT. The comparative analysis of the data before and after the experiment revealed some changes in the experimental group students’ responses illustrating positive impact of the experimental treatment on the use of ICT, development of students’ information and ICT skills used in knowledge construction and learning activities. The findings evidence empirically that information literacy and ICT skills integrated into the study subject syllabus are an enabling factor of knowledge creation and therefore, have a positive effect on the subject knowledge and learning progress respectively. Informacijos visuomenė yra kokybiškai naujas visuomenės vystymosi etapas, kuriame informacija yra intensyviai naudojama mokymosi, darbo ir viešojo gyvenimo tikslams. Vertybiniai informacijos ir žinių visuomenės prioritetai ženklina mokslo tyrimų krypties pokytį – pereinama nuo technologijų prie informacijos turinio ir informacijos prieigos tyrimų. Diskurse apie informacinių komunikacinių technologijų (IKT ) taikymą mokymosi reikmėms holistinis požiūris, reiškiantis IKT ir konstruktyvistinio mokymosi konvergenciją, remiantis socialinius ir kultūrinius mokymosi aspektus, pabrėžiantis vertybes, yra berods, efektyviausias. Technologijų integravimo perspektyva yra svarbus mokymąsi veikiantis faktorius kultūriniu, socialiniu ir vertybiniu požiūriu, todėl akcentuojama empirinių tyrimų apie IKT taikymo vertybinius, socialinius aspektus svarba. Tyrimo, aptariamo straipsnyje, objektas - studentų mokymosi efektyvumas taikant IKT ir informacinio raštingumo gebėjimus studijų procese. Šio straipsnio tikslas- studentų požiūrio į IKT ir informacinį raštingumą (IR) bei poveikio studijų rezultatams kaitos eksperimento metu analizė. Tyrimo uždaviniai: 1. Pagrįsti informacinio raštingumo programos veiksmingumą mokymosi procesui. 2. Palyginti studentų požiūrį į IKT ir IR prieš ir po eksperimento. 3. Ištirti IKT ir informacinio raštingumo įgūdžių įtaką jų studijų rezultatams. Edukologiniame eksperimente dalyvavo 31 Mykolo Romerio universiteto pirmojo kurso studentas: eksperimentinė grupė (16) ir kontrolinė grupė (15). Eksperimentas buvo orientuotas į IR ir IKT įgūdžių plėtojimą ir taikymą dalykinės anglų kalbos programoje. Kadangi eksperimentas buvo longitudinis(vyko šešis mėnesius), rezultatyvumo dinamikai nustatyti buvo atlikti keli tarpiniai diagnostiniai pjūviai.

  • Issue Year: 2012
  • Issue No: 23
  • Page Range: 160-168
  • Page Count: 9
  • Language: English