A power of opposition Cover Image
  • Price 4.50 €

Siła sprzeciwu
A power of opposition

Author(s): Ewa Karabin
Subject(s): Review
Published by: Towarzystwo Więź

Summary/Abstract: Bezdomni, wykluczeni, nędzarze – budzą w nas nieufność i strach. Oskarżamy, że sami są winni swego losu. „Kto mógłby znajdować upodobanie w byciu pogardzanym, w życiu na społecznym marginesie?” – pyta ks. Józef Wrzesiński, przyjaciel wykluczonych i założyciel Ruchu ATD Czwarty Świat w książce Ujrzymy słońce.

  • Issue Year: LII/2009
  • Issue No: 606
  • Page Range: 154-157
  • Page Count: 4
  • Language: Polish