Kryteria oceny zasobów własnych UE Cover Image

Evaluation Criteria of the EU’s Own Resources
Kryteria oceny zasobów własnych UE

Author(s): Adrián Popovič
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
Keywords: budżet; UE; zasoby własne; kryteria oceny;

Summary/Abstract: Autor w niniejszym artykule zajmuje się badaniem kryteriów oceny budżetowych zasobów własnych UE. Jego głównym celem jest stworzenie aktualnego i efektywnego systemu tych kryteriów. W opracowaniu dokonano ewaluacji kryteriów oceny budżetowych zasobów własnych UE według celów Komisji Europejskiej i Grupy Wysokiego Szczebla ds. Zasobów Własnych, a także przeanalizowano poglądy wyrażone w literaturze przedmiotu. Autor stara się znaleźć odpowiedź na pytanie, czy i w jaki sposób konieczna jest reforma kryteriów oceny obecnych i potencjalnych zasobów własnych. W opracowaniu zostało wykorzystanych kilka metod naukowych, zwłaszcza analiza, synteza i porównanie.

  • Issue Year: 1/2024
  • Issue No: 62
  • Page Range: 124-136
  • Page Count: 13
  • Language: English