Book Reviews Cover Image

Figyelő
Book Reviews

Author(s): Katalin Baráth, József Gombos, Andrea Pető, Egon Maróti, Magdolna Gedeon, Erzsébet Galántai
Subject(s): History
Published by: AETAS Könyv- és Lapkiadó Egyesület

Summary/Abstract: Monográfia Jézus és Szent Pál peréről (Sáry Pál: Bűnvádi eljárások az Újszövetségben. Második, átdolgozott kiadás, Szent István Társulat, Budapest 2003. 240.) by Magdolna Gedeon Klasszikus értékek szolgálatában (CORPUS REI PUBLICAE, Studia historico-philologica LADISLAI HAVAS. ΑΓΑΘΑ IX, Debrecini 2002, 469.) by Erzsébet Galántai- Egon Maróti A zsidó kommunista funkcionáriusnő felemelkedése és bukása: Ana Pauker élete (Robert Levy: Ana Pauker. The Rise and Fall of a Jewish Communist. Berkeley, London, Los Angeles, University of California Press, 2001. 407.) by Andrea Petö Hálós és hálótlan történelem (A magyar e-történetírás áttekintése) by Katalin Baráth Finn „végvár” az Európára nyitott orosz „ablak” alatt (Gondolatok a finn identitás formálódásáról két tanulmánykötet kapcsán) (Saint-Petersburg. Russian, European and Beyond. Ed. by JOENIEMI, Pertti. Saint-Petersburg State University Press, 2001; Imperial and National Identities in Pre-Revolutionary, Soviet, and Post-Soviet Russia. CHULOS, Chris J. and REMY, Johannes [eds.] SKS, Helsinki 2002.) by József Gombos

  • Issue Year: 2004
  • Issue No: 3-4
  • Page Range: 322-343
  • Page Count: 22
  • Language: Hungarian