Reviews Cover Image

Figyelő
Reviews

Author(s): Péter Miklós, Ágnes Deák, Csaba Lévai, Magdolna Gedeon, Péter Balázs
Subject(s): History
Published by: AETAS Könyv- és Lapkiadó Egyesület

Summary/Abstract: New Hungarian handbook on Roman law (Földi András-Hamza Gábor: A római jog története és institúciói. 5. átdolgozott és bővített kiadás. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2000.) by Magdolna Gedeon The human ideal of Christianity in the third and fourth centuries (A III-IV. század szentjei. A bevezetőt írta és jegyzetekkel ellátta Vanyó László. Jel Kiadó, Budapest, 1999.) by Péter Miklós Medieval Bulgarian-Hungarian connections (Hriszto Dimitrov: Bălgaro-ungarszki otnosenija prez szrednovekovieto. Akademicsno 12 datelsztvo "Prof. Marin Drinov", Szófia, 1998.) by Ilona H.Tóth Feudo-conservative opposition in Austria in the 1840–50s (Madeleine Rietra (Hrsg.): Wirkungsgeschichte als Kulturgeschichte. Viktor von Andrian-Werburgs Rezeption im Vormärz. Rodopi, Amsterdam, 2001.) by Ágnes Deák The love of equality (Jean-Fabien Spitz: L’amour de l’égalité – essai sur le critique de l’égalitarisme républicain en France, 1770–1830. Paris, Vrin-EHESS, 2000.) by Péter Balázs Documents of the history of the United States (Szöveggyűjtemény az Amerikai Egyesült Államok történetéhez, 1620–1980. Szerk. Bődy Pál és Urbán Aladár. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2001.) by Csaba Lévai

  • Issue Year: 2001
  • Issue No: 3-4
  • Page Range: 310-331
  • Page Count: 22
  • Language: Hungarian