Reviews, Presentations, Bibliographic Notes Cover Image

Recenzii, Prezentări, Note Bibliografice
Reviews, Presentations, Bibliographic Notes

Author(s): Andrei Prohin, Emil Ţîrcomnicu, Ioana Repciuc, Ion H. Ciubotaru, Silvia Ciubotaru
Subject(s): Cultural history, Museology & Heritage Studies, Customs / Folklore, Cultural Anthropology / Ethnology, Book-Review
Published by: Editura Palatul Culturii
Keywords: Museums; cultural history; heritage studies; folklore;

Summary/Abstract: Review of: Tamara NIKOLIĆ ĐERIĆ, Jorijn NEYRINCK, Eveline SEGHERS, Evdokia TSAKIRIDIS, Museums and Intangible Cultural Heritage. Towards a third space in the heritage sector. A companion to discover transformative heritage practices for the 21st century, Bruges, Stevens Print, 2020, 126 p. Petar ATANASOV, Dicţionarul dialectului meglenoromân actual, general şi etimologic/ Dictionnaire du dialecte mégléno-roumain actuel, général et étymologique. DDMA, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2022, 1270 p. + planşe foto „MARTOR”. The Museum of the Romanian Peasant Anthropology Journal. Vol. 27. From transcribing orality to oral practices of writing. Rural and popular cultures in the digital era. Coordinators: Dr. Anamaria Iuga, Dr. Frosa Pejoska-Bouchereau, Dr. Krassimira Krastanova, Dr. Corina Iosif, 2022, 200 p. I. OPRIŞAN, Vădeni pe Prut, com. Cavadineşti, jud. Galaţi. Monografia folclorică a unui străvechi sat românesc, Bucureşti, Editura Saeculum I.O., 2022, 767 p. Ion H. CIUBOTARU, Silvia CIUBOTARU, Portul popular din Moldova. Tipologie şi corpus de documente, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2023, 610 p. Sanda GOLOPENŢIA, Chemarea mâinilor negative, ediţie revăzută, Bucureşti, Editura Spandugino, 2023, 252 p.

  • Issue Year: 2023
  • Issue No: 23
  • Page Range: 475-504
  • Page Count: 30
  • Language: Romanian