Insurance for Business, collective study edited by Magdalena Szczepańska, Warsaw University WPiA Publishing House - KONUSIG, Warsaw 2013 Cover Image

Ubezpieczenia dla biznesu, opracowanie zbiorowe pod red. Magdaleny Szczepańskiej, Wydawnictwo WPiA Uniwersytetu Warszawskiego – KONUSIG, Warszawa 2013
Insurance for Business, collective study edited by Magdalena Szczepańska, Warsaw University WPiA Publishing House - KONUSIG, Warsaw 2013

Author(s): Eugeniusz Kowalewski, Magdalena Krajenta, Patryk Pawlak
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence
Published by: Polska Izba Ubezpieczeń
Keywords: review; Insurance Business

Summary/Abstract: Review on the Insurance for Business, collective study edited by Magdalena Szczepańska, Warsaw University WPiA Publishing House - KONUSIG, Warsaw 2013

  • Issue Year: 2014
  • Issue No: 1
  • Page Range: 129-134
  • Page Count: 5
  • Language: Polish