An example of the difficulties in modern warfare: the duties of the chief food provision officer and the bread master during the Fifteen Years' War Cover Image

Egy példa az újkori hadviselés nehézségeire A főélésmester és a kenyérmester feladatai a tizenöt éves háború időszakában (1593–1606)
An example of the difficulties in modern warfare: the duties of the chief food provision officer and the bread master during the Fifteen Years' War

Author(s): Zoltán Péter Bagi
Subject(s): History
Published by: AETAS Könyv- és Lapkiadó Egyesület

Summary/Abstract: A hadsereg ellátásának és utánpótlásának a megszervezése az ókortól napjainkig kulcskérdésnek számított, és számít minden hadba vonuló sereg számára. A 17. század első felében Richelieu bíboros a Testament Politique-ben a következő sorokat vetette papírra: „A történelem sokkal több olyan hadseregről tud, amelyet a szükség és a zűrzavar bomlasztott szét, mint amit ellenségeik erőfeszítései tettek tönkre, és jómagam voltam szemtanúja annak, hogy minden vállalkozás, amibe az én időmben fogtak, egyedül emiatt bukott meg.” Nem meglepő tehát, hogy a 16–17. századi Habsburg Monarchia és a Magyar Királyság történetével foglalkozó kutatók behatóan kezdték tanulmányozni a császári-királyi hadsereg logisztikai szervezetét, valamint a hadsereg és a gazdaság egymásra gyakorolt kölcsönhatását. A tizenöt éves háború időszakában is múlhatott a hadjárat sikere a seregek élelemmel, takarmánnyal és hadianyaggal történő ellátásának megszervezésén és működtetésén.

  • Issue Year: 2012
  • Issue No: 3
  • Page Range: 79-87
  • Page Count: 9
  • Language: Hungarian