Editorial Cover Image

Uz prvi broj
Editorial

Author(s): Branislav S. Đurđev
Subject(s): Language and Literature Studies
Published by: Orijentalni Institut u Sarajevu

Summary/Abstract: Објављујући први број свога часописа, Оријентални институт у Сарајеву има намеру да окупи оријенталисте*) у нашој земљи на испуњењу задатака које пред њих поетавља наша наука. Поред општих задатака које треба да има институт његове врсте, Оријентални институт има и посебне задатке који проистичу из потреба наше науке. Наша историска наука очекује од н а ш е оријенталистике да обради и публикује грађу за изучавање многовековне турске владавине у нашим земљама. Ми не можемо обићи стваралаштво претставника југословенских народа који су писали на источним језицима.

  • Issue Year: 1950
  • Issue No: 1
  • Page Range: 5-6
  • Page Count: 2
  • Language: Serbian