Reviews Cover Image

Prikazi
Reviews

Author(s): Lamija Hadžiosmanović, Ramiza Smajić, Omer Ibrahimagić
Subject(s): Review
Published by: Naučnoistraživački institut »Ibn Sina«

Summary/Abstract: Bosanske muslimanske rasprave, hrestomatija I-VII, Priredio Enes Karić, Sarajevo. 2003. Muhamed Filipović: Prilozi za historiju duhovnog života na tlu Bosne i Hercegovine. Knj. 1. Duhovni života u prahistoriji. Sarajevo: Svjetlost, 2004 Alija Izetbegović, Tajna zvana Bosna: govori, intervjui, pisma 1989. -1993. SDA, Centar za analitiku, dokumentaciju i kommunicirinja sa javnošću, Sarajevo, 2004. 367 str.

  • Issue Year: 2004
  • Issue No: 22-23
  • Page Range: 262-280
  • Page Count: 19
  • Language: Bosnian