VERB AS A MODIFER IN NOUN COMPOUNDS IN GERMAN AND CROATIAN LANGUAGES Cover Image

GLAGOL KAO MODIFIKATOR U IMENIČKIM SLOŽENICAMA U NJEMAČKOM I HRVATSKOM JEZIKU
VERB AS A MODIFER IN NOUN COMPOUNDS IN GERMAN AND CROATIAN LANGUAGES

Author(s): Ružica Zeljko-Zubac
Subject(s): Language and Literature Studies
Published by: Fakultet humanističkih nauka, Univerzitet »Džemal Bijedić« u Mostaru
Keywords: glagol; modifikator; imenička složenica; morfološke osobitosti; semantički obrasci; pravni jezik; preoblike

Summary/Abstract: Rad se bavi tvorbom determinativnih imeničkih složenica u kojima je glagol / glagolska osnova prvi dio složenice, tj. njen modifikator. Posebna pozornost posvećuje se značenjskim odnosima, dakle, semantičkim obrascima u kojima se odražavaju karakteristični rečenični odnosi između imenice u temeljnoj riječi i glagolskog predikata u modifikatoru. Za to nam u njemačkom jeziku na raspolaganju stoji čitav niz mogućnosti, za razliku od hrvatskog jezika, u kojem je ovaj način tvorbe dosta ograničen. Na korpusu od 2.275 imeničkih složenica iz jezika pravne struke analizira se frekventnost glagola u ulozi modifikatora, vrste preoblika kao i načini prevođenja novonastalih složenica s njemačkog na hrvatski i obrnuto.

  • Issue Year: 2010
  • Issue No: 05
  • Page Range: 149-165
  • Page Count: 17
  • Language: Croatian