Report from the 54th Ecclesiological Week organized by the Scientific Circle of Theologians of the John Paul II Catholic University of Lublin in Lublin Cover Image

Sprawozdanie z 54. Tygodnia Eklezjologicznego zorganizowanego przez Koło Naukowe Teologów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie
Report from the 54th Ecclesiological Week organized by the Scientific Circle of Theologians of the John Paul II Catholic University of Lublin in Lublin

Author(s): Michał Pierzchała
Subject(s): Christian Theology and Religion, History of Church(es), Biblical studies, Systematic Theology, Pastoral Theology, Conference Report, Sociology of Religion, Pedagogy
Published by: Uniwersytet Adama Mickiewicza
Keywords: 54th Ecclesiological Week; Scientific Circle of Theologians; John Paul II Catholic University of Lublin; St. Augustine; pedagogy and theology;

Summary/Abstract: Do tradycji Wydziału Teologicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie należy „Tydzień Eklezjologiczny”, który odbył się po raz 54. w dniach 17-19 maja 2022 roku i został zorganizowany przez Koło Naukowe Teologów KUL (dalej: KUL KNT) pod hasłem „Kościół Świętych”. Sympozjum rozpoczęło się uroczystą Eucharystią pod przewodnictwem Ks. Abp. Stanisława Budzika Metropolity Lubelskiego i Wielkiego Kanclerza KUL. Ksiądz Arcybiskup podkreślił w homilii, że Chrystus jest źródłem i dawcą wszelkiej świętości, oraz wskazał, iż Kościół ukazuje powołanie do świętości jako powszechną drogę, i zaprosił, aby wołać o świętych i nimi się stawać przez bliskość z Chrystusem i Jego Kościołem.

  • Issue Year: 17/2022
  • Issue No: 2 (32)
  • Page Range: 395-399
  • Page Count: 5
  • Language: Polish