Transformacja systemowa w interpretacjach polskich socjologów. Tworzenie wiedzy w warunkach zmiany społecznej Cover Image
  • Price 3.00 €

Transformacja systemowa w interpretacjach polskich socjologów. Tworzenie wiedzy w warunkach zmiany społecznej
Transformacja systemowa w interpretacjach polskich socjologów. Tworzenie wiedzy w warunkach zmiany społecznej

Author(s): Agnieszka Kolasa-Nowak
Subject(s): Philosophy
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Summary/Abstract: Transformacja ustrojowa w Polsce stała się na długo głównym tematem analiz socjologicznych, a także stałym motywem większości badań społecznych. Można powiedzieć, że socjologia polska po 1989 r. była przede wszystkim socjologią zmiany systemowej. Temu skupieniu uwagi towarzyszyło przekonanie o dużej społecznej wadze diagnoz i interpretacji naukowych. Przełom wyznaczył bowiem nowe ramy społecznej rzeczywistości i uruchomił procesy społecznej adaptacji. Interpretacja przemian należała do spraw praktycznie istotnych, i to zarówno z punktu widzenia tzw. zwykłych ludzi, jak i elit politycznych oraz przyjmowanych strategii instytucjonalnych. W tej złożonej sytuacji uwidoczniło się społeczne znaczenie analiz naukowych, waga i różnorodność ich pozapoznawczych, czysto społecznych funkcji, w tym także oczekiwania – zarówno te kierowane wobec środowisk akademickich z zewnątrz, jak i formułowane i odczuwane przez samych badaczy. Refleksja naukowa w ubiegłych dwóch dekadach wpisywała się więc w społeczne próby zrozumienia nowej, dynamicznej rzeczywistości i, tak jak one, podlegała zmianom wraz z kolejnymi etapami transformacji.

  • Issue Year: 2012
  • Issue No: 56
  • Page Range: 65-82
  • Page Count: 18
  • Language: Polish