PRINCIPIA Cover Image

PRINCIPIA
PRINCIPIA

Publishing House: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Subject(s): Social Sciences
Frequency: 1 issues
Print ISSN: 0867-5392
Status: Ceased Publication

 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2022
 • Issue No. 53
 • Issue No. 54-55
 • Issue No. 56
 • Issue No. 57-58
 • Issue No. 59-60
 • Issue No. 61-62
 • Issue No. 63
 • Issue No. 64
 • Issue No. 65
 • Issue No. 66
 • Issue No. 69
{{ issueInfo.Volume }}/{{ issueInfo.Year }} Cover
 • Year: {{ issueInfo.Year }}
 • Volume: {{ issueInfo.Volume }}
 • Number: {{ issueInfo.IssueNo }}

Articles list
{{ article.TitleOriginalLanguage }}

{{ article.TitleOriginalLanguage }}
({{ article.TitleEnglish }})

 • Price: {{ common.currency(article.Price) }}
Short Description

Pisma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej są czasopismem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Powstało ono w roku 1990 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, natomiast w 1992 r. redakcja została przeniesiona do Krakowa. Zespół Redakcyjny Principiów tworzą: Barbara Borej-Hartman, Jan Hartman (redaktor naczelny), Jacek Rabus, Marcin Waligóra (sekretarz redakcji). W kreowaniu programu wydawniczego oraz kwalifikowaniu artykułów do druku Zespół Redakcyjny kieruje się opinią Komitetu Doradczego Czasopismo należy do grupy A w wykazie Komitetu Badań Naukowych. Za publikację otrzymuje się 6 punktów.