Political changes requested in the framework of the "Solidarity" in 1980-1981 Cover Image

Zmiany ustrojowe postulowane w ramach NSZZ „Solidarność” w latach 1980-1981
Political changes requested in the framework of the "Solidarity" in 1980-1981

Author(s): Krzysztof Łabędź
Subject(s): Politics / Political Sciences
Published by: KSIĘGARNIA AKADEMICKA Sp. z o.o.

Summary/Abstract: Naturalnym celem działania NSZZ „Solidarność”, powstałego w wyniku protestu społeczeństwa przeciwko pogarszającemu się położeniu ekonomicznemu i politycznemu, było doprowadzenie do reform gwarantujących poprawę sytuacji. Jednak nie od razu zwią zek podjął działania zmierzające do sformułowania odpowiedniego programu. W początkowym okresie przyjęto założenie, że funkcjonowanie związku w systemie politycznym ma polegać przede wszystkim na kontrolowaniu sprawujących władzę i wymuszaniu określonych działań, często nazywanych ogólnie realizacją porozu mień sierpniowych.

  • Issue Year: 7/2010
  • Issue No: 14
  • Page Range: 35-47
  • Page Count: 13
  • Language: Polish