Reviews Cover Image

Prikazi i osvrti
Reviews

Author(s): Senadin Lavić, Emina Kečo-Isaković, Lamija Hadžiosmanović, Enes Dedić, Edin Radušić, Semir Hambo, Dženan Dautović, Atif Kujundžić, Nehrudin Rebihić, Sedad Bešlija
Subject(s): Review
Published by: Bošnjačka zajednica kulture "Preporod"

Summary/Abstract: Fahira Fejzić-Čengić: Riječ je temelj društvenog života, Sarajevo: Dobra knjiga, 2012. Šaćir Filandra: Bošnjaci nakon socijalizma: o bošnjačkom identitetu u postjugoslavenskom dobu, Sarajevo: BZK “Preporod”: Zagreb: Synopsis, 2012. Esad Zgodić: Teritorijalni nacionalizam. Ideologija, zlotvorstvo i alternative, Sarajevo: Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, 2012. Husnija Kamberović: Džemal Bijedić: politička biografija, Mostar: Muzej Hercegovine, 2012. Stari gradovi Bosne i Hercegovine, Ferhad Mulabegović (ur.), Sarajevo: Nacionalni komitet ICOMOS u Bosni i Hercegovini, 2012., 225 str. Zbornik radova s Međunarodnog znanstvenog skupa održanog u Mostaru 5. i 6. studenoga 2009. “Hum i Hercegovina kroz povijest”, I. Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2011. Prilozi, br. 40, Sarajevo: Institut za istoriju 2011., 466 str. Prilozi za orijentalnu filologiju, 61/2011, Sarajevo: Orijentalni institut, 2012., 504 str. Elif Shafak: Četrdeset pravila ljubavi, Zagreb: Hena Com, 2011. Enes Duraković: Obzori bošnjačke književnosti, Sarajevo: Dobra knjiga, 2012. Esad Bajtal: Sevdalinka, alhemija duše, Sarajevo: Rabic, 2012.

  • Issue Year: 2012
  • Issue No: 1
  • Page Range: 465-508
  • Page Count: 44
  • Language: Bosnian