Book-reviews Cover Image

Szemle
Book-reviews

Author(s): Karola Bilibók, Péter Molnár, András A. Gergely, Ádám Lovász, Barna Kovács, Zalán-György Ilyés, Attila Kovács, Mónika Rancz, Olívia Angyal, Zoltán Gregus , Erzsébet Kerekes, Károly Veress
Subject(s): Philosophy, Social Sciences, Cultural history
Published by: Erdélyi Múzeum-Egyesület
Keywords: book-review; philosophy

Summary/Abstract: Bilibók Karola: A vajdasági Symposion-mozgalom mikrotörténeti megközelítése [Losoncz Alpár: A hatalom (nélküliség) horizontja. Hommage à Új Symposion. Forum Könyvkiadó Intézet, Újvidék 2018.] ̶ Molnár Péter: A médium sokfélesége és a tapasztalat egysége [A világ összegyűjtésének médiumai. Szerk. Ungvári Zrínyi Imre. Pro Philosophia Kiadó, Egyetemi Műhely Kiadó, Kvár 2020.] ̶ A. Gergely András: Politika a filozófia felől, avagy a megértési interferenciák esélye [Szilágyi-Gál Mihály: Apolitizmus. Támpontok az apolitikusság fogalmának megértéséhez. Gondolat Kiadó, Bp. 2020.] ̶ Lovász Ádám: A Nietzsche-feladat [Láng Csaba: Nietzsche-menet. Teremtés és szenvedés Nietzsche filozófiájában. Napkút, Bp. 2019.] ̶ Kovács Barna: Bevezetés a politikai filozófia történetébe [Albert-Lőrincz Márton: Az erkölcsi maximáktól a minimális államig. Politikai filozófia történeti perspektívában. Egyetemi Műhely Kiadó, Bolyai Társaság, Kvár, 2020.] ̶ Ilyés Zalán-György: Igazság, nyelv, filozófia: bevezetés a nyelvfilozófia rejtelmeibe [Gergely P. Alpár: Az asszerció beszédaktusának szemantikai és pragmatikai vizsgálata. Egyetemi Műhely Kiadó ‒ Bolyai Társaság, Kvár 2020.] ̶ Kovács Attila: Kettős időbeliség vagy Idő és időbeliség? [Petki Pál: Fundamentálontológiai és léthorizonti időbeliség. Hipotézis(ek) a heideggeri kettős időbeliségről. Egyetemi Műhely Kiadó ‒ Bolyai Társaság, Kvár 2019.] ̶ Rancz Mónika: A megépülő analógiák poézise [Incze Éva: „Épületek olvasása” a szövegépítés tükrében. A Kaisa House Library (Helsinki) hermeneutikai értelmezése. Egyetemi Műhely Kiadó ‒ Bolyai Társaság, Kvár 2020.] ̶ Angyal Olívia: Az idővonalon [Horváth Gizella: Egy fal között. Partium Kiadó, Nagyvárad 2020.] ̶ Gregus Zoltán: Képek találkozása a filmművészetben [Fám Erika: Viszontképek a filmben. Képfilozófiai, képelméleti és médiafilozófiai megközelítés. Pro Philosophia – Egyetemi Műhely, Kvár, 2020.] ̶ Kerekes Erzsébet: A filozófiai kultúra aktualitásáról [Veress Károly: Filozófiai hagyomány ‒ filozófiai kultúra. Tanulmányok a filozófia aktualitásáról. Pro Philosophia Kiadó ‒ SzTE Klebelsberg Könyvtár. Társadalomelméleti Gyűjtemény, Kvár‒Szeged. 2018.] ̶ Veress Károly: Nyelv és világ kapcsolatáról [Ullmann Tamás: Túl a jelentésen. Sematizmus és intencionalitás 2. L’Harmattan Kiadó ‒ Magyar Fenomenológai Egyesület, 2019.]

  • Issue Year: LXXXIII/2021
  • Issue No: 4
  • Page Range: 242-293
  • Page Count: 52
  • Language: Hungarian