Chronicle Cover Image

Kronika
Chronicle

Author(s): Miroslav Sabol, Bernadeta Fabová, Miroslav Tibor Morovics, Silvia Eliašová, Miroslav Palárik, Roman Holec, Martin Pekár
Subject(s): Review
Published by: Historický ústav SAV

Summary/Abstract: X. zjazd českých historikov Mesto pod mestom BITKA PRI ROZHANOVCIACH V KONTEXTE SLOVENSKÝCH A UHORSKÝC H DEJÍN Česko(moravsko)-slovenská hranica v 20. storočí Kolektivizácia v Československu Obhájené doktorandské dizertačné práce v o dbore všeobecné dejiny MGR. JANA TULKISOVÁ: AUTONÓMNE SLOVENSKO Z NEMECKEJ PERSPEKTÍVY Mgr. Peter Švík: Počiatky európskej integrácie: koncepty, procesy, aktéri Za PhDr. Jánom Tibenským, DrSc.

  • Issue Year: 2012
  • Issue No: 03
  • Page Range: 562-574
  • Page Count: 13
  • Language: Slovak