Adrianna Ogonowska, Prawna ochrona wód morskich Morza Bałtyckiego przed zanieczyszczeniami ze statków. Aspekty prewencyjne [Legal protection of the sea waters of the Baltic Sea against pollution from ships. Preventive aspects], C.H. Beck, Warszawa 20 Cover Image

Adrianna Ogonowska, Prawna ochrona wód morskich Morza Bałtyckiego przed zanieczyszczeniami ze statków. Aspekty prewencyjne, C.H. Beck, Warszawa 2020
Adrianna Ogonowska, Prawna ochrona wód morskich Morza Bałtyckiego przed zanieczyszczeniami ze statków. Aspekty prewencyjne [Legal protection of the sea waters of the Baltic Sea against pollution from ships. Preventive aspects], C.H. Beck, Warszawa 20

Author(s): Dorota Pyć
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence, Essay|Book Review |Scientific Life, Review, General Reference Works, Book-Review, Maritime Law, Administrative Law
Published by: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
  • Issue Year: 2022
  • Issue No: 37 (1)
  • Page Range: 229-234
  • Page Count: 6
  • Language: Polish