RELIGIOUS LAW OF POSTSOCIALISTIC STATES RUNNING FOR THE EUROPEAN UNION TOWARDS STANDARDS OF THE UNION LAW  Cover Image
  • Price 3.90 €

PRAWO WYZNANIOWE PAŃSTW POSTSOCJALISTYCZNYCH KANDYDUJĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ WOBEC STANDARDÓW PRAWA UNIJNEGO
RELIGIOUS LAW OF POSTSOCIALISTIC STATES RUNNING FOR THE EUROPEAN UNION TOWARDS STANDARDS OF THE UNION LAW

Author(s): Michał Pietrzak
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence
Published by: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Keywords: Unia Europejska; Maastricht; Amsterdam; Rada Europy; Trybunał Praw Człowieka; religia; wyznanie; Litwa; Węgry; Polska; Słowacja; Czechy
  • Issue Year: 2003
  • Issue No: 42
  • Page Range: 163-190
  • Page Count: 28
  • Language: Polish