„ SOCIETY IN DANGER ”. REPORT FROM THE SPECIAL CONGRESS OF SCIENTIFIC INTERNATIONAL AFFILIATING IALS JURISPRUDENCE  Cover Image
  • Price 2.50 €

„SPOŁECZEŃSTWO W NIEBEZPIECZEŃSTWIE”. SPRAWOZDANIE Z NADZWYCZAJNEGO KONGRESU NAUKOWEGO MIĘDZYNARODOWEGO STOWARZYSZENIA NAUK PRAWNYCH IALS
„ SOCIETY IN DANGER ”. REPORT FROM THE SPECIAL CONGRESS OF SCIENTIFIC INTERNATIONAL AFFILIATING IALS JURISPRUDENCE

Author(s): Rafał W. Sikorski, Marek Zubik
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence
Published by: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Keywords: Nadzwyczajny Kongres Naukowy Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauk Prawnych; ILAS;
  • Issue Year: 2003
  • Issue No: 42
  • Page Range: 259-263
  • Page Count: 5
  • Language: Polish