Celebration of bicentenary of the Faculty of Law and Administration Cover Image

Obchody Jubileuszu 200-lecia Wydziału Prawa i Administracji
Celebration of bicentenary of the Faculty of Law and Administration

Author(s): Elżbieta Mikos-Skuza, Adam Niewiadomski, Rafał W. Sikorski, Dorota Wójcicka-Zapotoczny, Ewa Gmurzyńska, Maria Supera-Markowska, Jakub Urbanik, Łukasz Ciołko, Katarzyna Karasiewicz, Krzysztof J. Kaleta, Tomasz Budnikowski, Jakub Kubalski, Michał Przychoda, Aleksander Borowicz, Grażyna Bałtruszajtys, Stanisław Zabłocki, Paweł Borecki, Ewa Gruza, Marzanna Ciastek, Tomasz Stawecki, Agnieszka Siedlecka-Andrychowicz, Rafał Stankiewicz, Ilona Lesiak, Małgorzata Szuleka, Adam Bodnar, Maria Zabłocka, Barbara Padło
Subject(s): Law, Constitution, Jurisprudence
Published by: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Keywords: Obchody 200-lecia Wydziału Prawa i Administracji

Summary/Abstract: Konferencja Dziekanków Wydziału Prawa i Administracji w Polsce z okazji Jubileuszu 200-lecia Wydziału Prawa i Administracji UW;Uroczystość wręczenia Honoris Causa UW prof. Leszkowi Balcerowiczowi;"Rozwiązywanie sporów w środowisku akademickim" Ogólnopolska Konferencja Naukowa;"Nauka i nauczanie prawa. Tradycja i przyszłość" IX Konferencja Wydziałowa;"Prawa własności przemysłowej. Wczoraj.Dziś.Jutro";Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Prawo i język" oraz II Ogólnopolskie dyktando prawnicze;Konferencja Naukowa "Studenckie poradnictwo prawne na UW - 10 lat minęło";III Ogólnopolski Zjazd Kół Naukowych działających przy wydziałach prawa i administracji;Bal studentów wydziału prawa i administracji UW;Iurisiada...czyli student prawa sportowcem;Nadanie bibliotece wydziału prawa i administracji UW imenia prf. Jana Wincentego Bandtkiego;Uroczyste posiedzenie Rady Wydziału z okazji jubileuszu 200-lecia wydziału prawa i administracji UW;Koncert jubileuszowy z okazji 200-lecia wydziału prawa i administracji;Kultura jako przestrzeń dialogu.Polska-Niemcy;Zjazd i bal abslowentów wydziału prawa i administracji UW;"Current legal issues and legal education in a global society" Międzynarodowa Konferencja Naukowa;Uroczystość wręczenia dyplomu Honoris Causa UW dr Eckartowi Hienowi;Polsko-hiszpańskie stosunki prawne w procesie integracji w UE;VI Spotkania Polskich Bibliotek Prawniczych;Uroczyste posiedzenie połaczone Senatu UW oraz Rady Wydziału Prawa i Administracji;Uroczysta graduacja oraz zakończenie roku akademickiego 2007/2008 na wydziale prawa i administracji UW;"Maestri,amici,compagni di lavoro" Sesja naukowa i prezentacja książki prof. Luigiego Labruny;Network on Humanitarian action(NOHA)Spotkanie w ramach sieci uniwersytetów europejskich prowadzących zajęcia nt. działalnoaści humanitarnej;XVIII Ogólnopolski Zjazd Katedr teorii i filozofii prawa "Dyskrecjonalność w prawie";Uroczysta inauguracja rozpoczynająca 201.rok nauczania prawa na Wydziale Prawa i Administracji UW;Wystawa jubileuszowa w Galerii Muzeum UW;"Współczesne problemy prawa energetycznego.BEzpieczeństwo-konkurencja-ochrona środowiska";II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Dokumenty a prawo";Międzynarodowa Konferencja Naukowa"Legal Education and legal professions 1808-2008";II Ogólnopolskie Forum Socjologów Prawa"Lokalne i globalne zróżnicowanie prawa";HIV/AIDS a prawa człowieka-współczesne problemy i wyzwania;Mansoneria i autorytaryzm.W 70. rocznicę rozwiązania lóż wolnomularskich w Polsce;Prawne uwarunkowania wymiany informacji-nowe wyzwania";Międzynarodowa Konferencja Naukowa"Quo vadis Europo III?";Ewa Podleś-kontralt i Polska Orkiestra Radiowa pod dyrekcją Łukasza Borowicza;Pamiątki jubileuszu 200-lecia Wydziału Prawa i Administracji;

  • Issue Year: 2010
  • Issue No: 51
  • Page Range: 11-297
  • Page Count: 28
  • Language: Polish