NIHILISM, PERFORMATIVITY AND THE ONTOLOGY OF EVERYDAY LIFE* Cover Image

NIHILIZMAS, PERFORMATYVUMAS IR KASDIENYBĖS ONTOLOGIJA
NIHILISM, PERFORMATIVITY AND THE ONTOLOGY OF EVERYDAY LIFE*

Author(s): Rita Šerpytytė
Subject(s): Philosophy
Published by: Vilniaus Universiteto Leidykla
Keywords: nihilism1; everyday life2; ontology3; performativity4; true; reality5;

Summary/Abstract: Straipsnyje svarstoma performatyvumo problema, iškilusi teoriniuose nihilizmo tyrinėjimuose. Norint atskleisti aštrius, tačiau savaip „paslėptus“ šios problemos kampus, nihilizmo analizė yra kreipiama į vadinamąją kasdienybės „ontologiją“. M. Ferraris kasdienybės „ontologijos“ teorinės nuostatos straips¬nyje tampa ne tik parankiu nihilizmo problemos inter¬pretacijos lauku, bet sykiu ir teorinės kritikos objektu. Pasitelkiant ne tik nihilizmo „diagnostikų“ nuostatas, bet ir J. L. Austino, É. Benveniste, G. Agambeno etc. argumentus, straipsnyje oponuojama nihilizmo kaip tikrovės teorijos traktavimui. Atliktas tyrimas demonstruoja negalimybę nihilizmą laikyti papras¬čiausia tikrovės teorija ir iškelia reikalavimą nihilizmą traktuoti kaip performatyvą.

  • Issue Year: 2010
  • Issue No: 77
  • Page Range: 7-14
  • Page Count: 8
  • Language: English