In the Trap of Tradition. Analysis of Ethical Arguments in the Discussion on Sport Game Hunting in Polish and British Culture Cover Image

In the Trap of Tradition. Analysis of Ethical Arguments in the Discussion on Sport Game Hunting in Polish and British Culture
In the Trap of Tradition. Analysis of Ethical Arguments in the Discussion on Sport Game Hunting in Polish and British Culture

Author(s): Anna Szklarska
Subject(s): Philosophy, Geography, Regional studies, Ethics / Practical Philosophy, Human Ecology, Political Ecology
Published by: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Keywords: hunting; animals; ethics; nature; United Kingdom

Summary/Abstract: W artykule dokonano przeglądu argumentów używanych w debatach wokół myślistwa rekreacyjnego. Poddano analizie postulaty, do których odwołują się myśliwi i zwolennicy polowań (jak kultura narodowa związana z historią, tradycją, rytuałami); przywołano też kontrargumenty wskazujące na dezaktualizację twierdzeń wysuwanych w obronie myślistwa oraz ze względów moralnych potępiono myślistwo.

  • Issue Year: 1/2022
  • Issue No: 9
  • Page Range: 1-15
  • Page Count: 15
  • Language: English